اخبار زرين کليد

مهندسین مشاور زرین کلید ایرانیان با تجربه بیش از 35 سال خدمت در عرصه ساخت و ساز: تهیه نقشه های معماری ساختمان های مسکونی ، تجاری ، اداری شامل نقشه های فاز 1- فاز 2، داخلی ، نما و سه بعدی و... middle تهیه نقشه های محاسباتی (سازه) شامل نقشه های فاز 1- فاز2 شاپ درائینگ ، دفترچه محاسبات و ... middle تهیه نقشه های سازه های صنعتی و سوله و سازه های خاص middle طراحی - محاسبات و تهیه نقشه های سازه های نگهبان middle تهیه نقشه های تایسات مکانیکی و برقی middle اجرای پروژه های قراردادی ، زیر بنایی و پیمان مدیریت middle مشارکت در ساخت پروژه های مسکونی - اداری - تجاری

اخبار زرين کليد

دپارتمان همکاران مجری سازه نگهبان

دپارتمان مجری سازه نگهبان زرین کلید متشکل از مهندسین و فارغ التحصیلان مجرب دانشگاههای داخل و خارج از کشور که در سالهای متمادی مشغول به انجام خدمات در بخش های دولتی و خصوصی بوده اند.

تنوع  پروژه های انجام یافته در زمینه طراحی و اجرای ساختمان که شامل پروژه های مختلف آموزشی- فرهنگی- تجاری- اداری و مسکونی و معماری داخلی و همچنین طراحی پروژه های شهرسازی و فضاهای شهری و سبز و نیز نظارت بر اجرای انواع پروژه های فوق بیانگر توانایی گسترده این مجموعه در انجام خدمات مهندسی می باشد.

در طراحی هر پروژه توجه به مقتضیات آن پروژه نسبت به فرهنگ های بومی و کاربری مناسب برای آن پروژه از اولویتهای اصلی این گروه در ارائه خدمات مشاوره ای میباشد.

در بسیار ی از پروژه‌های ساختمانی لازم است زمین به صورتی خاکبرداری شود که جداره‌های آن قائم باشند. این کار ممکن است به منظور احداث زیر زمین، کانال، منبع آب و ... صورت گیرد.
فشار جانبی وارد بر این جداره‌ها ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود آن و نیز سر بارهای احتمالی روی خاک کنار گود می‌باشد.

این سربارها می‌توانند شامل خاک بالاتر از تراز افقی در لبه گود، ساختمان‌های مجاور، بارهای ناشی از بهره‌برداری از معابر مجاور و ... باشند.

به منظور جلوگیری از ریزش خاک و تبعات منفی احتمالی ناشی از این خاکبرداری، سازه‌های موقتی را برای مهار خاک اجرا می‌کنند که به آن سازه نگهبان می‌گویند.

اهداف اصلی ایمن‌سازی جداره‌های گود با سازه‌ی نگهبان عبارتند از:

 1. حفظ جان انسان‌های خارج و داخل گود
 2. حفظ اموال خارج و داخل گود
 3. فراهم آوردن شرایط امن و مطمئن برای اجرای کار

جهت پایداری جداره‌های گودبرداری از انواع سازه‌های نگهبان و روش‌های مختلف می‌توان استفاده نمود که از جمله آنها می‌توان به روش‌های زیر اشاره نمود:

 1. شمع‌بندی
 2. مهار سازی
 3. دوخت به پشت
 4. دیواره دیافراگمی
 5. مهار متقابل
 6. سپر‌کوبی
 7. روش میخ گذاری در خاک
 8. اجرای خرپا

              سازه نگهبان چیست؟

در بسیاری از پروژه های ساختمانی لازم است که زمین به صورتی خاکبرداری شود که جداره های آن قائم یا نزدیک به قائم باشد. این کار ممکن است به منظور احداث زیر زمین ، کانال ، منبع آب و .. صورت گیرد. فشار جانبی وارد بر این جداره ها ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود آن ، و نیز سر بار های (surcharge) احتمالی روی خاک کنار گود می باشد. این سربارها می توانند شامل خاک بالاتر از تراز افقی لبه ی گود ، ساختمان مجاور ، بارهای ناشی از بهره برداری از معابر مجاور و … باشند. به منظور جلوگیری از ریزش ترانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از این خاکبرداری ، سازه های موقتی را برای مهار ترانشه اجرا می کنند که به آن سازه های نگهبان (retaining structures ; support systems)می گویند.

اهداف اصلی ایمن سازی جداره های گود با استفاده از سازه های نگهبان به شرح زیر می باشد.

 1. حفظ جان انسانهای خارج و داخل گود
 2. حفظ اموال خارج و داخل گود
 3. فراهم آوردن شرایط امن و مطمئن برای اجرای کار

              برچیدن سازه نگهبان

 1. سازه نگهبان را زمانی می توان برچید که بخشی از سازه در دست احداث که بتواند رانش خاک را تحمل نماید ساخته شده باشد.
 2. این سازه می تواند دیوار حایل سازه و یا تمام یا بخشی از قاب ساختمان باشد.
 3. در صورتی که قرار باشد تمام یا بخشی از قاب ساختمان در دست احداث جایگزین سازه نگهبان بشود، باید در هنگام طراحی ساختمان این امر را مد نظر قرارداده و قاب را برای بارهای مزبور نیز طراحی کنیم.

برخی از خدماتی که در دپارتمان سازه نگهبان، توسط مهندسین زرین کلید ارائه می‌شود شامل موارد زیر می‌شود:

 1. تخریب و مجری تخصصی گودبرداری
 2. تخریب و گودبرداری طبق مقررات ملی ساختمان و دستورالعملهای نظام مهندسی و شهرداری
 3. اجرای تخصصی انواع سازه نگهبان با ارئه دفترچه محاسباتی مورد تائید نظام مهندسی
 4. حضور ماشین آلات و تجهیزات کامل در محل پروژه
 5. اجرای تخصصی خاکریزی
 6. حمل خاک با دستگاههای پیشرفته و تیم اجرایی حرفه ای
 7. مشاوره، بازدید اولیه
 8. تقویت و تحکیم و تثبیت سازه های در حال نشست
 9. ساخت و تعمیر لوازم حفاری
 10. طراحی و اجرای انواع عایق ها در گودبرداری با حضور ناظر