اخبار زرين کليد

مهندسین مشاور زرین کلید ایرانیان با تجربه بیش از 35 سال خدمت در عرصه ساخت و ساز: تهیه نقشه های معماری ساختمان های مسکونی ، تجاری ، اداری شامل نقشه های فاز 1- فاز 2، داخلی ، نما و سه بعدی و... middle تهیه نقشه های محاسباتی (سازه) شامل نقشه های فاز 1- فاز2 شاپ درائینگ ، دفترچه محاسبات و ... middle تهیه نقشه های سازه های صنعتی و سوله و سازه های خاص middle طراحی - محاسبات و تهیه نقشه های سازه های نگهبان middle تهیه نقشه های تایسات مکانیکی و برقی middle اجرای پروژه های قراردادی ، زیر بنایی و پیمان مدیریت middle مشارکت در ساخت پروژه های مسکونی - اداری - تجاری

اخبار زرين کليد

دپارتمان نقشه برداری

دپارتمان نقشه برداری زرین کلید متشکل از مهندسین و فارغ التحصیلان مجرب دانشگاههای داخل و خارج از کشور که در سالهای متمادی مشغول به انجام خدمات در بخش های دولتی و خصوصی بوده اند.

تنوع  پروژه های انجام یافته در زمینه طراحی و اجرای ساختمان که شامل پروژه های مختلف آموزشی - فرهنگی- تجاری- اداری و مسکونی و معماری داخلی و همچنین طراحی پروژه های شهرسازی و فضاهای شهری و سبز و نیز نظارت بر اجرای انواع پروژه های فوق بیانگر توانایی گسترده این مجموعه در انجام خدمات مهندسی می باشد.

در طراحی هر پروژه توجه به مقتضیات آن پروژه نسبت به فرهنگ های بومی و کاربری مناسب برای آن پروژه از اولویتهای اصلی این گروه در ارائه خدمات مشاوره ای میباشد.

      مهندسی نقشه برداری چیست؟
مهندسی نقشه برداری رشته ای است که به منظور تهیه نقشه های مختلف به روش های مختلف اطلاعات زمینی پروژه مورد نظر را جمع آوری میکند.

یکی از الزام های تهیه نقشه ها و فعالیت های عمرانی نظیر احداث تونل، مترو، خطوط انتقال نیرو و آب، احداث راهها و دیگر موارد، ضروری ترین و اولین پارامتر وجود یک نقشه مناسب می باشد.

خدمات  نقشه برداری در ساختمان سازی به 3 دسته اصلی طبقه بندی میشود:

1-نقشه برداری قبل از احداث ساختمان
2-نقشه برداری حین احداث ساختمان
3-نقشه برداری پس از احداث ساختمان

            نقشه برداری قبل از احداث ساختمان

مهندسین نقشه برداری موظف میباشند قبل از شروع پروژه اطلاعات زیر را بدست بیاورند:

1-تهیه نقشه سایت پلان موجود پروژه

2-مساحت حدودی ارابعه

3-نقشه توپوگرافی ملک مورد نظر

4-ثبت موقعیت عوارض طبیعی و مصنوعی

5-بررسی و ثبت همجواری ها و خیابان های اطراف پروژه

6-پیاده سازی سایت پلان براساس دستور نقشه شهرداری بر روی نقشه ازبیلت

             نقشه برداری حین احداث ساختمان

مهندسین نقشه برداری موظف میباشند در حین انجام پروژه اطلاعات زیر را بدست بیاورند:

1-جانمایی و پیاده سازی سایت پلان و حل فونداسیون

2-کنترل عملیات خاکبرداری و گود برداری

3-کنترل محل حفر چاه و شمع

4-کنترل خطوط بسترسازی و مگرریزی

5-کنترل تراز ارتفاعی

6-کنترل شاقولی و پیچیدگی ستونها

7-کنترل خط بتن ریزی و تراز آن در سقف طبقات

8-پیاده سازی رمپ ها

9-کنترل شاقول بودن قسمتهای شمشیری و راه پله و پا گرد

....

            نقشه برداری پس از احداث ساختمان

مهندسین نقشه برداری موظف میباشند پس از احداث ساختمان پروژه اطلاعات زیر را بدست بیاورند:

1-نقشه برداری پلان ازبیلت نمای قدیمی ساختمان جهت اجرای نمای جدید یا بازسازی نمای موجود

2-تهیه نقشه ازبیلت از ستونها و دیوارهای حایل به منظور بررسی ساختار سازه پروژه از لحاظ نشست یا پیچش ویا تقویت سازه و ستونها

3-تهیه نقشه ازبیلت از کلیه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهایی که نیاز به بازسازی و یا مرمت دارند.

تقسیم بندی زمینه های فعالیت مهندسین نقشه برداری زرین کلید:

نقشه‌برداری نظامی _ نقشه‌برداری مسیر _ نقشه‌برداری زیرزمینی _ نقشه‌برداری هیدروگرافی _ نقشه‌برداری ثبتی _ نقشه‌برداری شهری _ نقشه‌برداری ساختمانی _ تهیه نقشه های توپوگرافی _ تهیه نقشه های مسیر _ تهیه پروفیل طولی و عرضی _ تعیین موقعیت نقاط و ایجاد شبکه مبنایی _ تهیه نقشه های ثبتی(کاداستر) _ نقشه برداري ابنیه تاریخی _ بازنگری و بروز رسانی نقشه _ ایجاد نقاط مبنایی و ماندگار _ ترازیابی دقیق_ برداشت و تهیع نقشه های عرصه و عیان _ اعلام  مساحت دقیق ملک _نقشه پلانی متری و آلتی متری _ تهیه نقشه کاداستر _ تهیه نقشه بلوکی منطقه شهری و نقشه های طرح هادی _ تهیه نقشه های بلوکی _ ارائه نقشه های ترافیکی _ تفکیک آپارتمان _ نقشه UTM  _  فضاسازی و ارائه طرح برای شهرک سازی _ نقشه ماده 147 ثبتی _ خیابان کشی و نقشه برداری ثبتی _ تفکیک اراضی _ خیابان کشی و نقشه برداری ثبتی

وظایف ناظر بر و کف و ناظرین نقشه برداری مهندسین مشاور زرین کلید از سمت سازمان نظام مهندسی به کارفرمایان:

1-تعیین تراز صفر ساختمان با در نظر گرفتن کد معبر مورد نظر موجود.

2-نظارت بر گودبرداری با استفاده از دوربین نقشه برداری

3-نظارت بر کدهای ارتفاعی طبقات ساختمان با استفاده از دوربین نقشه برداری

4-نظارت و کنترل ستون ها با استفاده از دوربین نقشه برداری

5-ارسال مراحل 4گانه تایید گزارشات به ناظر سازه پروژه موردنظر و به شهرداری منطقه