اخبار زرين کليد

مهندسین مشاور زرین کلید ایرانیان با تجربه بیش از 35 سال خدمت در عرصه ساخت و ساز: تهیه نقشه های معماری ساختمان های مسکونی ، تجاری ، اداری شامل نقشه های فاز 1- فاز 2، داخلی ، نما و سه بعدی و... middle تهیه نقشه های محاسباتی (سازه) شامل نقشه های فاز 1- فاز2 شاپ درائینگ ، دفترچه محاسبات و ... middle تهیه نقشه های سازه های صنعتی و سوله و سازه های خاص middle طراحی - محاسبات و تهیه نقشه های سازه های نگهبان middle تهیه نقشه های تایسات مکانیکی و برقی middle اجرای پروژه های قراردادی ، زیر بنایی و پیمان مدیریت middle مشارکت در ساخت پروژه های مسکونی - اداری - تجاری

اخبار زرين کليد

دپارتمان نظارت

دپارتمان نظارت زرین کلید متشکل از مهندسین و فارغ التحصیلان مجرب دانشگاههای داخل و خارج از کشور که در سالهای متمادی مشغول به انجام خدمات در بخش های دولتی و خصوصی بوده اند.

          نظارت ساختمان چیست؟

نظارت ساختمان به عمده کارها و عملیاتهایی که ناظر ساختمان انجام می دهد گفته می شود که شامل اطمینان حاصل کردن از تطبیق عملیات و اجرای پروژه ساختمان با مشخصات موجود در نقشه های معماری، نقشه های اجرایی، نقشه های تاسیسات برق و مکانیک، نقشه های سازه، پروانه ساختمان و... و تطبیق آن با آیین نامه های مقررات ملی ساختمان انجام می دهد گفته می شود.

 4 بخش کلی عملیات نظارت

  1. نظارت پروژه معماری
  2. نظارت پروژه سازه
  3. نظارت پروژه تاسیسات الکتریکی
  4. نظارت پروژه تاسیسات مکانیکی

          انواع پروژه های نظارت ساختمان

  1. پروژه های تک ناظر
  2. پروژه های 4 ناظر

 ناظر ساختمان به چه کسی گفته می شود؟

ناظر ساختمان در پروژه های عمرانی و اجرایی به شخصی تلقی می شود که خود یک شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که دارای پروانه و صلاحیت کاری سازمان نظام مهندسی ساختمان را دارا باشد. ناظر ساختمان وظیفه دارد تا بر اجرای صحیح عملیتهای ساختمانی و اجرایی پروژه در حیطه پروانه مورد تایید سازمان نظام مهندسی خود نظارت داشته باشد و بر عملیات های ساختمانی که به وسیله مجری مورد نظر پروژه انجام و اجرا میگردد نظارت و بازبینی داشته باشد تا روند کاری به درستی به انتها برسد و در آخر و پایان کار موارد مورد اجرا را با فایلهای محاسباتی و سازه ای و مباحث مقررات ملی و نقشه های پروژه مطابقت و تائید نماید.

مهندس ناظر باید به وظایف خود و سایر افرادی که در پروژه اجرایی حضور دارند، مانند مهندس طراح، مهندس سازه، مهندس تاسیسات، کارفرما ، پیمانکار و ....احاطه و آشنایی کافی داشته باشد. همچنین مهندس ناظر پروژ باید با نهادها و مراجع صنعت ساختمان، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و ..... آشنایی کافی داشته باشد.

نظارت مهندس ناظر ساختمانی در ابتدا با صدور پروانه ساختمان آغاز می شود و با گواهی و صدور پایان کار ساختمان به اتمام میرسد.

تقسیم بندی پروژه های مختلف ساختمانی بر اساس متراژ و اهمیت پروژه عملیاتی میباشد . پروژه های ساختمانی در حال حاضر به صورت تک ناظره و یا چهار ناظره است.

انتخاب ناظر پروژه ساختمانی به صورت تک ناظری یا 4 ناظری توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام میگرد.

  پروژه های تک ناظری

پروژه های تک ناظری به پروژه های گفته میشود که شامل متراژ کم می باشد و مهندس ناظر حقیقی یا حقوقی موظف است نظارت هر 4گرایش معماری، سازه، الکتریکی و مکانیکی را انجام دهد.

 پروژه های چهار ناظره

پروژه 4 ناظری به پروژه هایی گفته می شود که متراژ پروژه اجرایی بزرگتر از پروژه های تک ناظری می باشد و هر یک از ناظران رشته های معماری و سازه و برق و مکانیک می بایست  در آن حضور داشته باشن، که این امر میتواند حقیقی یا حقوقی باشد.ناظران این 4گرایش به وسیله سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین میشوند. در این پروژه ها یک ناظر به عنوان سر ناظر حضور دارد که میتواند حقوقی یا حقیقی باشد و وظیفه نظارت و هماهنگی میان دیگر ناظران رشته های مختلف و مکاتبه با مراجع صادر کننده و با سایر مراجع ذی ربط  را انجام میدهد.به عبارتی دیگر مهندس ناظر هماهنگ کننده باید علاوه بر تسلط بر مسئولیتهای خود تا حد زیادی با مسئولیت های دیگر ناظران آشنا باشد.ناظر هماهنگ کننده الزاما باید ناظر عمران یا معماری باشد و خود دارای پروانه اشتغال و صلاحیت سازمان نظام مهندسی ساختمان را نیز داشته باشد.